Privatlivsspolitik:

Winn Scandinavia AB, 556792-9632, Elementvägen 15 14, 70227 ("Winn Scandinavia", "vi", "os" eller "vores") er dataansvarlig for de personoplysninger, vi indsamler om dig. Det er vigtigt for os, at dit privatliv beskyttes og respekteres, når du bruger Winn Scandinavias tjenester og besøger vores hjemmeside ("vores tjenester"). fortrolighedspolitik indeholder oplysninger om, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvorfor vi indsamler dem, og hvordan vi bruger dem. Den forklarer også dine rettigheder vedrørende dine personlige data. Læs venligst denne fortrolighedspolitik omhyggeligt, så du er fortrolig med dens indhold. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.


Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig?

Vi kan indsamle personoplysninger om dig, når du ansøger om at blive kunde, opretter en webshop konto, besøger vores webshop, køber produkter/tjenester, bruger vores leverandørers Cloud-tjenester, bruger vores tjenester eller godkender deltagelse i vores kontakt register. Hvilke persondata vi indsamler afhænger af omstændighederne og hvilke tjenester du bruger, men kan bestå af følgende:


Personoplysninger, som du selv kan vælge at give os:

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, bruger-id, adgangskode (gemt krypteret) og firma.

Oplysninger, som vi beder dig om at give, når du rapporterer et problem med vores produkter eller tjenester.

Andre oplysninger, du giver, når du tilmelder dig vores tjenester, opretter forbindelse til dem eller beder os om yderligere tjenester.


Automatisk genererede personlig data:

Hvad du laver i webshoppen, hvilken offentlig IP-adresse du kommer fra, dine logins med tid og dato, indkøbskurve og kundeadresser. Derudover mislykkede login til webshoppen med din brugerkonto.

Hvis du bruger vores producenters/leverandørers systemer (såsom webportaler og cloud tjenester), kan vi indsamle de data, vi har brug for til at administrere support, fakturering, licensstyring og support.


Vi bruger også cookies og lignende teknologi til at indsamle oplysninger om, hvordan du bruger vores tjenester. Du kan læse mere om dette i vores cookiepolitik, som kan findes her: https://www.brlelectronics.dk/dk/info/cookies-3.html


Personlig data, som vi indsamler fra tredjeparter

Vi kan supplere de oplysninger, vi modtager fra tredjeparter, f.eks. vores producenter/leverandører, hvis du bruger deres tjenester eller giver dem tilladelse til at dele dine data med os til markedsføringsformål.


Hvorfor indsamler vi din personlig data?

Vores formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:


 1. A) Af hensyn til vores kontraktforhold:

 • For at kunne levere vores tjenester til dig og for at administrere vores kontraktforhold med dig eller den virksomhed, du repræsenterer.
 • For at kunne sende dig ordre-, leverings- og faktureringsoplysninger.
 • For at administrere dine køb, licenser eller cloud-tjenester, så du modtager de produkter eller tjenester, som du er berettiget til.
 • For at kommunikere med dig vedrørende din konto eller din ordre på vores produkter eller tjenester.
 • For at give dig besked om ændringer i vores tjenester og produkter.
 • At udføre brugerundersøgelser, der hjælper os med at give dig en bedre oplevelse af vores tjenester og produkter.
 • For at sende dig tilbud, nyheder, information, produkter eller tjenester, som du anmoder om fra os.

 1. B) Til vores legitime formål:

 • At udføre analyser på et overordnet niveau med det formål at forbedre vores produkter og services.
 • At bruge IP-adresser, enheds identifikatorer eller andre nødvendige oplysninger til at blokere ukorrekt brug af tjenester for at beskytte vores tjenester eller på anden måde håndhæve og anvende vores generelle vilkår og betingelser.
 • For at forbedre vores tjenester, identificere overtrædelser og beskytte din data ved hjælp af logfiler.
 • For at kunne sende dig produkttilbud, nyheder, information om produkter eller tjenester, som vi tror, ​​du kan være interesseret i.
 • Til analyse og statistiske formål for at forbedre vores tjenester.
 • For at etablere, håndhæve eller forsvare retskrav.

 1. C) Til markedsføringsformål:

 • At sende dig direkte markedsføring via e-mail, SMS eller brev. Den kan indeholde tilbud, nyheder eller information i forbindelse med vores tjenester, hvis du har givet samtykke hertil. Bemærk venligst, at du til enhver tid kan afmelde sådan kommunikation ved at klikke på det link, du modtager i bunden af ​​vores nyhedsbreve eller ved at kontakte os.

 1. D) Vi kan også behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at vi kan opfylde en juridisk forpligtelse eller en officiel beslutning.

Hvilket retsgrundlag i databeskyttelsesforordningen påberåber vi os som støtte til vores persondatabehandling?


Den persondatabehandling, der finder sted til de formål, der er beskrevet i:


Punkt (A) er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller den virksomhed, du repræsenterer.

Punkt (B) er nødvendigt for vores legitime interesser for at udvikle, administrere, beskytte og markedsføre vores tjenester og produkter samt til den forretningsmæssige og strategiske ledelse af vores drift.

Punkt (C) finder kun sted, hvis vi har modtaget samtykke fra dig til en sådan behandling.

Punkt (D) er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse eller en myndighedsbeslutning.


Hvem kan vi videregive dine personlige data til?

Vi kan videregive dine personlige data til vores leverandører eller producenter, som har brug for dine kontaktoplysninger til at administrere brugerkonti, cloud-tjenester, licenser, leverancer (f.eks. fragtfirmaer), support osv.


Tredjepart til sikkerhed eller andre legitime formål.


Vi kan også videregive personoplysninger til tredjeparter, hvis vi har rimelig grund til at tro, at dette er nødvendigt:


For at opfylde gyldige juridiske forpligtelser såsom at reagere på stævninger, efterleve retskendelser eller efterleve ransagningskendelser og ellers som tilladt ved lov.

For at beskytte vores rettigheder eller aktiver, der tilhører os, eller sikkerheden for vores kunder eller medarbejdere.

For at forhindre misbrug eller svigagtig, skadelig, uautoriseret eller ulovlig brug af vores tjenester og for at beskytte vores netværk og tjenester, enheder og brugere mod sådan brug.

For at fremlægge eller forsvare os mod klager eller retskrav i domstol, administrative eller andre procedurer.

For at bestemme kreditrisiko, til rapportering formål og for at opnå betaling for vores tjenester.

Til eksterne revisorer og tilsynsmyndigheder.


Tredjepartsudbydere

Vi kan engagere tredjepartsudbydere til at udføre tjenester for os, såsom levering af infrastruktur og it-tjenester (for eksempel datalagring), styring af kredit betalinger, levering af tjenester til vores kunder, indsamling af kreditvurderinger, forbedring af data, behandling af kundeforespørgsler og udførelse af anden statistisk analyse. Tredjepartsudbyderne har adgang til dine personoplysninger, når de udfører disse tjenester, men er kun berettiget til at behandle dem på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruktioner.


Hvor behandler vi dine personoplysninger?

De personlige data, vi indsamler fra dig, kan blive overført til og opbevaret på et sted uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), som Kommissionen har fastslået sikrer et passende beskyttelsesniveau. Personoplysningerne kan blive videregivet til vores leverandører/producenter etableret uden for EØS og behandlet af personale, der arbejder for os eller en af ​​vores leverandører. Denne personale kan for eksempel arbejde med support, cloud-tjenester, licenshåndtering eller med at opfylde din ordre. Vi tager alle rimelige skridt, der er nødvendige for at sikre, at dine personlige data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, og vi har taget passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dem. Hvis du gerne vil vide mere om disse sikkerhedsforanstaltninger eller gerne vil have en kopi af dem, bedes du kontakte os.


Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?

Vi gemmer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet ovenfor under overskriften "Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?" Vi sletter dem derefter, eller i nogle tilfælde anonymiserer vi dem. Vi foretager løbende kontrol for at afgøre, hvornår persondata skal slettes. Da vi behandler dine personoplysninger til forskellige formål, vil den tid, dine data faktisk gemmes, variere afhængigt af omstændighederne.


Følgende opbevaringsperioder gælder normalt:


Type data

Hvad er det?

Opbevaringstid

Brugerdata

B.a. information om hvordan du bruger og hvornår/hvordan du bruger Winn Scandinavias webshop.

  Indtil kontoen er slettet.

Support Information

Blandt andet oplysninger, som du giver, når du har kontakt til Winn Scandinavias supportafdeling.


 Ingen rensning.

Kontooplysninger

Blandt andet oplysninger om din konto, såsom brugernavn, adgangskode og oplysninger om tjenester, som du har købt gennem Winn Scandinavias service

Indtil kontoen er slettet.

Transaktionsdata

B.a. oplysninger om ordrer og transaktioner på din konto i forbindelse med køb hos Winn Scandinavia. 

Mindst 7 år pga bogføringsloven.

Trafikstrømme

Brugernes brug af webshoppen eller offentlige web

26 måneder.


Hvordan beskytter vi din personlige data?

Beskyttelse af dine personlige data er meget vigtigt for os. All personlig data, som du giver os, gemmes på sikre servere, og vi bruger sikre metoder for at beskytte dem mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse. Vigtig data såsom adgangskoder opbevares fuldstændigt krypteret.


Selvom vi arbejder hårdt på at beskytte dine personlige oplysninger, kan vi ikke garantere, at de sikkerhedsforanstaltninger, vi træffer, forhindrer ethvert forsøg på uautoriseret adgang, brug eller videregivelse af dine personlige oplysninger. Vi har dog beredskabsprocedurer til at håndtere fysiske eller tekniske hændelser hurtigt og begrænse de mulige negative effekter af en sådan hændelse.


Hvordan får du adgang til din personlige data?

Vi forstår, at du nogle gange vil have mere information fra os om dine personlige data og hvordan de behandles, eller at du nogle gange kan have brug for at opdatere eller rette personlig data, som du har givet os. I denne sammenhæng har du blandt andet følgende rettigheder:


Ret til indsigt i dine personoplysninger: Du har ret til en bekræftelse fra os på, om vi behandler personoplysninger om dig, og i sådanne tilfælde til at få adgang til 

personoplysningerne og oplysningerne.


Ret til berigtigelse: Hvis du mener, at personoplysninger, som vi behandler om dig, er forkerte, har du ret til at kræve, at vi retter dem.


Ret til sletning af personoplysninger (ret til at blive glemt): Under visse omstændigheder, f.eks. hvis dine personoplysninger er blevet behandlet på ulovlig vis, eller hvis du har trukket et samtykke, du tidligere har givet (hvis behandlingen af ​​personoplysninger er baseret på samtykke), har du ret til at kræve, at vi sletter dine personoplysninger.


Ret til begrænsning af behandlingen: Under visse omstændigheder, f.eks. hvis du bestrider, at dine personoplysninger er korrekte, eller hvis du gør indsigelse mod, at vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, har du ret til at kræve, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses, indtil der er fundet en løsning.


Ret til at gøre indsigelse mod behandling: Under visse omstændigheder, f.eks. hvis du bestrider, at vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​årsager, der vedrører din specifikke situation.


Ret til dataportabilitet: Hvis behandlingen af ​​dine personoplysninger sker automatisk baseret på dit samtykke eller for at vi kan opfylde vores kontrakt med dig, har du ret til at kræve, at dine personoplysninger indhentes i et maskinlæsbart format i for at overføre den til en anden person dataansvarlig.


Ret til at klage til en tilsynsmyndighed: Du har ret til at indgive en klage vedrørende vores behandling af dine personoplysninger til den kompetente tilsynsmyndighed.


Hvis vores behandling af dine personoplysninger sker med støtte fra dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage (dette påvirker dog ikke den behandling, der fandt sted med støtte fra dit samtykke, før det blev trukket tilbage) ved at kontakte os eller, hvor det er relevant, ændre indstillingerne i vores tjenester.


Vi beder dig kontakte os, hvis du ønsker at udøve en eller flere af dine rettigheder. Ønsker du at anmode om dine oplysninger, kan du downloade et registerudtræk skema og sende det pr. brev til os. Du kan finde den her: https://www.brl.se/dokument/blankett_registerutdrag.pdf 


Ændringer i denne privatlivspolitik

Vi kan foretage ændringer i vores privatlivspolitik. Det er derfor vigtigt, at du jævnligt tjekker den seneste version af denne politik. Når vi foretager ændringer i fortrolighedspolitikken, vil vi offentliggøre ændringerne her. Sker der væsentlige ændringer, giver vi dig også besked på en klarere måde, f.eks. ved at maile dig. Hvis vi ændrer denne privatlivspolitik på en måde, der påvirker, hvordan vi bruger dine personlige oplysninger, vil vi give dig besked om de handlinger, du kan foretage som følge af disse ændringer.


Kontakt

Vi har en databeskyttelses rådgiver (DSO), som kontrollerer, at vi behandler dine personoplysninger korrekt. Du kan kontakte vores DSO på dataskydd@brl.se.


Version

Sidst opdateret 2018-05-22.

Log ind

Vores laveste pris 1-30 dage før prisnedsættelse:

BEMÆRK. Prisen er den laveste pris, der anvendes for produktet 1-30 dage før den aktuelle prisnedsættelse blev udført. Undtagelsen er, hvis der er foretaget gradvise reduktioner, så vis den laveste pris 1-30 dage før første prisnedsættelse.